Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. Landing Pages

Tạo một một trang "Coming Soon" trong 60 Giây

by
Read Time:1 minLanguages:
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Adobe XD in 60 Seconds
Create a Lo-fi UI Prototype in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Hãy xem cách tạo một trang "Coming Soon" sử dụng template HTML Timex từ Themeforest.

Khởi động chiếc Đồng hồ

Dưới đây là những gì mà chúng ta đang hướng tới:

TimexTimexTimex
Timex trên Themeforest

Đầu tiên, tìm một hình nền mà bạn thích trên một trang web như unsplash.com, chỉnh kích thước xuống thành 1920x1080, khi bạn đã xong hãy thay thế các tập tin “logo_only.png” và “logo_large.png” được tìm thấy trong thư mục "img".

Lưu ý: cả hai sẽ có nền trong suốt.

Thêm ba hình ảnh mới của bạn vào thư mục "img" của template để thay thế những cái cũ.

Bây giờ xem lại tập tin index.html của template và bạn sẽ thấy những hình ảnh mới tại đó.

Chỉnh sửa tập tin Index

Bây giờ chúng ta cần mở tập tin index.html và chỉnh sửa mã của nó. Thay thế các đoạn văn bản mô tả mà bạn tìm thấy bằng các mô tả về công việc hoặc sản phẩm của riêng bạn. Hãy chắc chắn là bạn cũng sửa các chi tiết liên lạc, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ bưu chính của bạn, số điện thoại, địa chỉ trang web và bất kỳ liên kết mạng xã hội nào.

Đó là một Niên hạn

Đặt đồng hồ đếm ngược:

Thay đổi nó thành một ngày trong tương lai, sau đó làm mới trang web của bạn trong trình duyệt để xem đồng hồ đếm ngược và toàn bộ trang web "coming soon" đã hoàn thành.

Tổng kết!

Đó là cách bạn tạo một trang "coming soon" trong 60 giây. Hãy xem qua một số template Under Construction (Trang web đang được xây dựng) bán chạy nhất trên Themeforest:

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.