Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS
Webdesign

Vui vẻ với tính năng mới của CSS: Backdrop Filter

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu về một đồ chơi CSS mới nổi với tên gọi là Backdrop Filter.

Việc đề xuất backdrop-filter bị ảnh hưởng nhiều bởi ngôn ngữ thiết kế của Apple, đặc biệt là frosty-transparent-blurry-background (hình nền mờ ảo trong sương mù) được nhìn thấy gần đây trong giao diện của iOS và macOS. Bạn sẽ để ý thấy nó trong thanh Dock, Menu ngữ cảnh, và trung tâm Thông báo.

Backdrop filter hiện được nung nấu ở dưới CSS Filters Level 2, và ở thời điểm hiện tại của bài viết, nó chỉ hoạt động trong Safari 9 với tiền tố -webkit-, và Chrome cũng như Opera bằng cách kích hoạt “Experimental Web Platform Features” ở dưới menu chrome://flags.

Chrome Flag Menu

Sử dụng Backdrop Filter

Backdrop Filter được thêm vào như là một phần của đặt tả CSS Filter và vì vậy, cũng giống như thuộc tính filter, nó thừa kế tất cả những chức năng lọc tương tự chẳng hạn như grayscale()blur(), và sepia(). Sự khác biệt duy nhất ở đây là nó sẽ tác dụng lên các yếu tố bên dưới của các phần tử được lựa chọn.

Để sử dụng nó, chúng ta sẽ cần ít nhất hai thành phần; phần tử đầu tiên sẽ là phần tử mục tiêu, trong khi thứ hai sẽ nằm bên dưới nó. Ví dụ:

Thiết lập nền trong phần tử đầu tiên với độ trong suốt thấp vì vậy chúng ta có thể thêm backdrop-filter bằng một hàm, ví dụ, grayscale() để chuyển thành nền trắng và đen.

Lưu ý trong demo sau đây các phần tử con của phần tử .filter (một nút trong trường hợp này) vẫn còn rõ nét cho dù thêm hàm blur(). Đây là một điểm mạnh mà backdrop-filter có so với thuộc tính filter; nơi mà các phần tử con bị tác động.

Lưu ý: hình ảnh ở đây được lấy từ bài hướng dẫn How to Create a Little Red Riding Hood Inspired Fairytale Illustration in Paint Tool SAI.

Kết hợp nhiều bộ lọc

Kết hợp hai chức năng lọc trong một định nghĩa cũng được chấp nhận. Ví dụ, giữ blur() của chúng ta, nhưng thêm hàm grayscale() để tách phông nền.

Các hàm khác mà bạn có thể thêm vào hỗn hợp bao gồm:

  • brightness(): nhận một con số từ 0 tới vô cùng, hoặc phần trăm. Bất kỳ số nào dưới 1, ví dụ như 0.8, sẽ làm tối các phần tử, và thiết lập bất kỳ số nào trên 1 sẽ làm sáng các phần tử.
  • contrast(): nhận một con số và tỷ lệ phần trăm, làm việc tương tự như hàm brightness(), ngoại trừ hàm này xác định độ tương phản của phần tử.
  • invert(): hàm tạo ra những màu sắc đối ngịch hoặc tiêu cực so với phông nền. Tương tự, các hàm cũng chấp nhận giá trị là một con số và tỷ lệ phần trăm.

Bộ lọc nâng cao với SVG

Nếu bạn không thể tìm thấy hiệu ứng mong muốn từ các hàm mặc định, bạn luôn có thể thêm một bộ lọc nâng cao hơn thông qua SVG. Tạo một bộ lọc SVG với một ID duy nhất, và lưu nó trong một tập tin .svg:

Tham chiếu đến bộ lọc với hàm url(), như sau.

Thật không may, thêm các bộ lọc với hàm url() có vẻ như không làm việc trong trình duyệt ở thời điểm hiện tại. Nhưng một khi được cài đặt đúng, hình ảnh sẽ trông như thế này.

Bộ lọc tuỳ biến với SVG.

Cần xây dựng những gì?

Hiện có một số cài đặt thực tế trên các trang web mà chúng ta có thể áp dụng backdrop filter một cách có ý nghĩa hơn chỉ là một sự trang trí. Một ví dụ hay là Medium, làm mờ ảnh bìa của bài viết cũng như các hình ảnh trong nội dung bài viết trước khi hình ảnh được nạp đầy đủ.

A post in Medium with the title image cover and the excerpt
Hiệu ứng ảnh mờ trong Medium.com

Một ví dụ thực tế khác là Facebook, nó cũng làm mờ các tấm hình người lớn, không phù hợp hoặc nội dung gây rối loạn, trước khi người dùng đồng ý xem đầy đủ hình ảnh.

Facebook làm mờ một tấm hình vi phạm hướng dẫn Facebook Community Standard.

Kết luận

Trong những năm qua, CSS đã được cải tiến bằng các đặc tả kỹ thuật mới cho phép nhà thiết kế xây dựng giao diện hấp dẫn hơn trên web. Transform, transition, and animation đã được cài đặt đầy đủ, và bây giờ là Backdrop Filter cũng đang hướng đến chúng ta.

Cho dù nó có thể còn quá sớm để sử dụng backdrop-filter trong sản phẩm, thì những demo này chỉ ra rằng chúng ta sẽ sớm có thể áp dụng các hiệu ứng lọc vào các phần tử theo cách đơn giản hơn và cuối cùng ít phụ thuộc hơn vào JavaScript hoặc các thư viện Canvas. Cho đến lúc đó, theo dõi trang Blog của Webkit để cập nhật về điều này và các dự án khác.

Các nguồn tài nguyên khác

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.