Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

Mẹo Làm việc hiệu quả với Artboard và Layer trong Sketch

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong video này, chúng tôi sẽ nói về một số mẹo hiệu quả trong Sketch; cụ thể hơn, làm thế nào để làm việc một cách dễ dàng với các layer và artboard trong Sketch. Những mẹo này sẽ giúp bạn làm việc với các layer và artboard nhanh hơn và cho phép bạn xuất chúng một cách có tổ chức hơn. Hãy cùng tìm hiểu nào!

Xem video hướng dẫn

Một cách ngắn gọn

  • Hãy đặt tên các artboard và layer bằng một dấu "/" để xuất nội dung của chúng vào các cấu trúc thư mục (ví dụ: social/dribbble-icon).
  • Sử dụng Rename It để dễ dàng đổi tên hàng loạt các layer và artboard.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.