7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free! Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. WordPress

Làm thế nào để thêm bảng phối màu mới trong WordPress Admin

Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Theo mặc định, WordPress Admin có một vài gam màu được tích hợp sẵn, và chúng được liên kết với người dùng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm các gam màu của riêng bạn. Trong đoạn video ngắn này từ khóa học mới đây của tôi về Tùy biến trang WordPress Admin, tôi sẽ chỉ cho bạn cachs làm như thế nào.

Xem hướng dẫn

Các liên kết liên quan

Xem khóa học đầy đủ

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung tuyệt vời và sự đa dạng của các chủ đề có sẵn làm cho nó là một trong những nền tảng tùy biến và linh hoạt nhất trên mạng. Nhưng hầu hết các chủ đề chỉ ảnh hưởng đến cách các front-end hiển thị và hoạt động.

Trong khóa học đầy đủ Tùy biến trang Admin trong WordPress, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tùy chỉnh back-end của WordPress. Trong suốt 15 bài học, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tuỳ chỉnh trang WordPress Admin, làm cho WordPress trở thành một gói hoàn chỉnh hơn cho khách hàng và người mua chủ đề của bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.