7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. HTML

Cách kiểm tra và tạo ra thẻ Meta cho Trang web của bạn

Read Time: 3 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong mẹo nhỏ này, tôi sẽ giới thiệu với bạn một công cụ đơn giản, nhưng rất hữu ích được gọi là Hey Meta. Nếu bạn muốn xem hồ sơ chia sẻ trang web của bạn trông như thế nào, và bạn muốn chắc chắn rằng các thẻ meta mà bạn đang sử dụng có đúng hay không, thì Hey Meta chính là những gì bạn cần. Hãy cùng tìm hiểu nào!

Sử dụng đúng các Thẻ Meta

Kiểm tra các Thẻ Meta của bạn

Kiểm tra tính hiệu quả của việc thiết lập thẻ meta hiện tại của trang web bằng cách nhập đường dẫn URL vào input. Bạn sẽ thấy một thẻ xem trước (những gì có thể được hiển thị trên mạng xã hội, các ứng dụng chia sẻ v.v ..) và tiêu đề, mô tả, hình ảnh đặc trưng của URL được đề cập đến.

hey meta input fieldhey meta input fieldhey meta input field
Nhập URL tại đây

Nếu trang web của bạn không có bất kỳ thẻ meta nào cho các mục này, sẽ không có gì được hiển thị cả.

Tạo ra các Thẻ Meta chính xác

Nếu trang của bạn có vẻ như thiếu thông tin chi tiết hoặc hiển thị metadata không chính xác thì bạn có thể sử dụng Hey Meta để tạo ra các thẻ chính xác cho bạn. Nhập thông tin mà bạn muốn hiển thị trong các trường được chỉ ra:

enter meta titleenter meta titleenter meta title
Nhập tiêu đề ở đây

Tương tự có thể thực hiện đối với mô tả trang web, URL và hình ảnh đặc trưng. Các thẻ được tạo ra sẽ được hiển thị trong các bản xem trước và markup sẽ trông giống như sau:

Ở đây bạn sẽ thấy các thẻ meta HTML nguyên bản như <title>, các thẻ Twitter, và Open Graph chẳng hạn như <meta property="og:title"> cho phép việc chia sẻ mạng xã hội một cách chính xác. Những thẻ này sau đó có thể được đặt bên trong phần <head> của tài liệu HTML.

Kết luận

Hãy đảm bảo thẻ meta của bạn hiển thị đúng các thông tin chi tiết về trang web của bạn!

Tìm hiểu thêm

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.