Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS
Webdesign

Giới thiệu về cấu trúc lưới trong CSS

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

CSS đang không ngừng phát triển. Một số tính năng nổi bật được nói đến tại thời điểm bây giờ sẽ có thể trở thành cái gì đó rất bình thường trong tương lai gần, trong khi những tính năng khác dường như sẽ dần đi vào quên lãng. Dù bằng cách nào, những kiến thức về các bộ chọn lọc, các mô-đun cấu trú và các bộ lọc trong CSS đang được xem xét cho tương lai sẽ làm cho bạn trở thành một nhà phát triển front-end tốt hơn.

Một trong các tùy chọn có thể sớm được chấp nhận rộng rãi là cấu trúc lưới (grid layout). Như bạn có thể tưởng tượng,  tập hợp con này của CSS có tiềm năng để đơn giản hóa quá trình tạo ra ra nội dung của bạn.

Trong đoạn video ngắn này từ khóa học tại của tôi, CSS của tương lai, tôi sẽ giới thiệu cho bạn tính năng thú vị này. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn nó hoạt động như thế nào, trước khi thảo luận về trình duyệt hỗ trợ (hiện tại còn khá hạn chế) và chỉ cho bạn làm thế nào bạn có thể bật chức năng hỗ trợ cấu trúc lưới trong trình duyệt Chrome.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, CSS của tương lai, tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu một số tính năng mới nhất của CSS để giúp bạn cập nhật và đi trước trong lĩnh vực này.

Một số tính năng nổi bật được đề cập đến có thể cũng sẽ trở thành bình thường trong tương lai gần, trong khi những tính năng khác có khả năng sẽ dần vào quên lãng. Dù bằng cách nào, những kiến thức về các bộ chọn lọc, các mô-đun cấu trú và các bộ lọc trong CSS đang được xem xét cho tương lai sẽ làm cho bạn trở thành một nhà phát triển front-end tốt hơn.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.