Advertisement
  1. Web Design
  2. Color Theory

Màu sắc trong 60 giây: màu nhạt, tông màu và màu sẫm

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Troubleshoot a Website in 60 Seconds
Color in 60 Seconds: Complementary Colors
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Width Tool
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Snap to Grid Option

() translation by (you can also view the original English article)

"Các màu nhẹ", "các tông màu" và "các màu sẫm" là các thuật ngữ bạn sẽ nghe thấy khi thảo luận về màu sắc. Một "màu nhạt" là kết quả của một màu sắc pha trộn với màu trắng. Một "màu sẫm" là kết quả khi trộn một màu với màu đen. "Tông màu" là hỗn hợp kết quả của một màu với cả hai màu đen trắng. Hãy xem bài hướng dẫn trong sáu mươi giây này để biết thêm chi tiết!

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về màu sắc trên Envato Tuts +

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.