Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. JavaScript

Khóa học mới: JavaScript cho nhà thiết kế Web

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Nếu bạn muốn biết làm thế nào để sử dụng JavaScript cho các công việc thiết kế web thông thường như việc tạo ra một lightbox hiển thị hình ảnh hoặc một thanh trượt nội dung thì khóa học mới JavaScript cho thiết kế Web của chúng tôi chính là dành cho bạn.

Với sự hướng dẫn từ giảng viên Adi Purdila của Envato Tuts +, bạn sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản của JavaScript từ góc độ một nhà thiết kế web. Bạn sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, chẳng hạn như các biến JavaScript, các kiểu dữ liệu, và các vòng lặp, trước khi làm việc với các khái niệm phức tạp hơn như các chức năng, các bộ chọn và các sự kiện.

Trong quá trình học, bạn sẽ tạo ra một số ví dụ trên cơ sở xem xét những điều mà bạn, là một nhà thiết kế web, có thể phải đối mặt trong công việc hàng ngày.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.