Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

Thủ thuật nhanh: Tạo thư viện tài nguyên ảnh với “Lingo”

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong thủ thuật nhanh này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một thư viện tài nguyên ảnh cho Sketch, với ứng dụng có tên là “Lingo”.

Lingo là gì?

Lingo là một thiết kế hệ thống quản lý dành cho Sketch. Nó đồng bộ ứng dụng Sketch của bạn, cho phép “đẩy” các thiết kế của bạn vào bộ “kits” trên Lingo của bạn.  Mỗi lần bạn “đẩy”, tài nguyên của bạn trên Sketch (text, layer, symbols, màu sắc) có thể được xem lại và gửi thông qua Lingo.

Khi đó, nội dung được đối chiếu và trình bày theo định dạng gọn gàng và tương tác, cho bạn thấy chính xác bạn đã sử dụng những gì, cho phép bạn sắp xếp, chỉnh sửa và thêm nhiều nội dung hơn nữa.

Các bộ Kits cũng có thể được "kéo" vào các tệp Sketch mới, giúp chia sẻ với tư cách thành viên nhóm rất đơn giản.

Kiểm tra thêm nhiều tính năng hơn bằng cách xem ảnh chụp màn hình và tìm hiểu nhiều hơn (bao gồm giá) trên lingoapp.com.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.