7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. Theme Development

Mẹo nhỏ: Cách lấy Logo miễn phí cho các hình Preview của bạn trên Envato Market

Scroll to top
Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn nhanh này chúng ta sẽ xem xét một số nguồn mà bạn có thể sử dụng khi bạn đang tìm kiếm các tài nguyên để thêm vào các tập tin Envato Market của bạn

Hãy xem chỉ dẫn nhanh

Khi bạn đang bán các tập tin hoặc theme đồ hoạ trên Envato Market bạn sẽ muốn những gì bạn đang cung cấp trông tốt nhất. Tuy nhiên vấn đề bản quyền có thể rất khó khăn, vì vậy điều quan trọng là cần đảm bảo bạn không đang vi phạm việc sử dụng bất cứ thứ gì bạn bạn kèm theo.

  • Đối với các hình Preview của những sản phẩm đang bán cần thiết phải có một giấy phép thương mại cho bất kỳ thứ gì đang trưng bày.
  • Đối với các tập tin tải về của chính các sản phẩm, bạn cần phải được cấp phép để có thể bán lại.
  • Bạn có thể đóng dấu tài sản Envato Market ở trong hình Preview đối với sản phẩm của bạn, nếu bạn trích dẫn bản quyền cho một tác giả khác.

Để đảm bảo, chúng ta hãy xem hai nguồn tài nguyên nơi các logo bạn có thể tải về với giấy phép hợp lệ:

logoinstant.com

Trang web này có hàng đống tập tin đồ họa, tất cả đều đi kèm với một giấy phép tự do thương mại. Do đó các logo mà bạn tìm thấy ở đây là hoàn toàn được phép để sử dụng trong các sản phẩm của bạn trên Envato Market.

logos8.com

Trang web này cung cấp rất nhiều thứ, và một lần nữa, việc cấp giấy phép là hoàn toàn hợp lệ để bạn có thể sử dụng trong các sản phẩm để bán trên Envato Market.

graphicriver.net

Khi chất lượng là một yếu tố quan trọng, bạn sẽ có khả năng làm ăn tốt hơn với những tài nguyên được mua. GraphicRiver có hơn 50.000 logo đang bán, tất cả đều có thể được mua với giấy phép thích hợp.

graphicrivernetgraphicrivernetgraphicrivernet
graphicriver.net

Nguồn tài nguyên

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.