1. Web Design
  2. Sketch

Chỉ dẫn nhanh: Cách tạo Thư viện hình ảnh để thiết lập cho các Trang mạng xã hội sử dụng Sketch

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong chỉ dẫn nhanh này, tôi sẽ giải thích cách làm thế nào để sử dụng một plugin cho Sketch để giúp dễ dàng xuất ra tất cả các hình ảnh dùng để thiết lập cho các trang mạng xã hội của bạn. Chúng ta hãy cùng theo dõi!

Hãy xem video hướng dẫn

Xuất ra thư viện hình ảnh để thiết lập cho các trang mạng xã hội

Hướng dẫn nhanh này không liên quan gì đến việc thiết kế các biểu tượng hoặc những hình ảnh về các trang mạng xã hội. Thay vào đó, nó tập trụng vào một plugin cho Sketch để giúp bạn xuất ra tất cả các tập tin theo yêu cầu, với các kích thước phù hợp cho các trang mạng xã hội của bạn.

Plugin mà chúng ta sử dụng là Artboard presets for social media images được tạo ra bởi Herr Helms, và có thể cài đặt miễn phí thông qua Github, hoặc với Sketch Toolbox.

installation via Sketch Toolboxinstallation via Sketch Toolboxinstallation via Sketch Toolbox
Cài đặt thông qua Sketch Toolbox

Như tên gọi của nó, plugin này thêm các artboard đã được thiết lập sẵn cho hầu hết các hình ảnh cần thiết dùng trên các mạnh xã hội khác nhau, chẳng hạn như hình cover của Facebook, hình đại diện trên Twitter, trên Dribble, hình áp phích trên YouTube và vân vân.

artboard presetsartboard presetsartboard presets
Một số artboard được thiết lập sẵn

Một khi bạn đã thiết kế xong thư viện hình ảnh của bạn, trên những artboard trực quan mà bạn cần, bạn có thể chọn những artboard mà bạn muốn xuất ra và nhấp vào Export Artboards ở phía dưới cùng bên tay phải của màn hình.

Kết luận

Và chúng ta đã hoàn tất! Tôi hy vọng bạn thích chỉ dẫn nhanh này — hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận dưới đây về bất kỳ những plugin cho Sketch nào khác mà bạn khuyên dùng.

Các liên kết hữu ích

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.