Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch
Webdesign

Mẹo nhanh: Cách sử dụng các biểu tượng mới cập nhật của Sketch

by
Difficulty:BeginnerLength:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vũ Hoàng Minh (you can also view the original English article)

Sketch mới ra phiên bản 3.7 cùng với bộ công cụ Biểu tượng được cập nhật toàn bộ. Trong bài hướng dẫn mẹo nhanh này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hầu hết các biểu tượng này!

Xem Mẹo nhanh

Các nguồn tài nguyên khác

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.