Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

Sketch trong 60 Giây: Thay đổi kích thước nhóm phần tử

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Nếu bạn đã từng chọn một nhóm các đối tượng trong Sketch, sau đó thay đổi kích thước của toàn bộ nhóm, thì bạn sẽ thường thấy mỗi đối tượng bên trong nó bị kéo giãn và di chuyển tương ứng. Bây giờ, với tuỳ chọn Resizing của Sketch, chúng ta có thể chỉ định cách mà chúng ta muốn xử lý mỗi đối tượng. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện điều này trong video 60 giây!

Resizing

Ví dụ, hãy xem nhóm các đối tượng này. Ở đây chúng ta chọn nhóm, sẵn sàng cho việc kéo giãn:

Sau đó chúng ta kéo giãn, mỗi layer bên trong nhóm bị kéo dãn đều nhau: 

Tuy nhiên, bằng cách chọn riêng mỗi đối tượng bên trong nhóm, chúng ta có thể sử dụng menu thả xuống Resizing để chỉ định cách chúng sẽ hành xử khi nhóm bị thay đổi kích thước.

Bốn tuỳ chọn thay đổi kích thước

Các tuỳ chọn như sau:

  • Stretch: đây là giá trị mặc định. Khi nhóm bị giãn kích thước, đối tượng thay đổi kích thước và vị trí của nó tương ứng.
  • Pin to corner: tuỳ chọn này xác định góc nào trong số bốn góc của nhóm đối tượng là gần nhất, sau đó ghìm chặt nó vào góc đó trong khi nhóm thay đổi kích thước. Nó không thay đổi kích thước của đối tượng, trừ khi nhóm bắt đầu trở nên nhỏ hơn chính đối tượng, trong trường hợp nó thu nhỏ một cách phù hợp.
  • Resize object: trong trường hợp hày, đối tượng thay đổi kích thước, nhưng vị trí của nó không thay đổi.
  • Float in place: tuỳ chọn cuối cùng trong số bốn tuỳ chọn, nó di chuyển vị trí của đối tượng tương ứng, nhưng kích thước không thay đổi.

Kết luận

Những tuỳ chọn này là thật sự hữu ích, đặc biệt nếu bạn đang tạo những phiên bản có tính đáp ứng (responsive) của thiết kế giao diện người dùng. Hãy cho chúng tôi biết cách bạn sử dụng chúng trong phần bình luận nhé!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.