Advertisement
  1. Web Design
  2. How to Learn

Bắt đầu học Thiết kế Web trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Sketch Mirror in 60 Seconds
Setting Up Jekyll for GitHub Pages in 60 Seconds

() translation by (you can also view the original English article)

Khi bạn muốn trở thành một nhà thiết kế web, thì biết bắt đầu từ đâu có thể là một điều khó. Và đây là cách để bắt đầu học thiết web, trong sáu mươi giây!

Chuẩn bị

Đầu tiên, tuỳ biến công việc của người khác có vẻ như là một lựa chọn dễ, nhưng lướt qua một lượng lớn code mà bạn không quen với nó có thể thật sự làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ đầu, viết code lên trên các thiết kế từ một trạng thái ban đầu. Đừng e sợ việc viết code; nếu bạn bắt đầu từ nhỏ, và cố gắng tiến lên một cách đều đặn, bạn sẽ thấy sốc với những gì mà bạn có thể đạt được.

Sẵn sàng

Đầu tiên học những điều cơ bản của HTML. Học để tạo các trang web đơn giản, chưa định phong cách với các phần tử chính như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, danh sách và vân vân.

Sau đó, chuyển đến việc định phong cách cho các trang với CSS. Bắt đầu học định phong cách cho kỹ thuật trình bày văn bản của bạn trước tiên vì đó là phần dễ làm quen nhất của CSS. Sau đó, di chuyển đến việc học các vấn đề cơ bản của layout, giống như kiểm soát chiều rộng, chiều cao, khoảng trắng, và cách tạo nhiều cột.

Cuối cùng, học cách thêm màu sắc vào trong kiểu trình bày văn bản, nền, và viền. Với những điều cơ bản này bạn sẽ có tất cả các công cụ mà bạn cần để trở thành một xạ thủ thiết kế web.

Chạy!

Thêm các hướng dẫn về "Cách học" trên Envato Tuts+

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.