7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. Web Design

Khắc phục sự cố một trang web trong vòng 60 giây

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
AMP in 60 Seconds
Color in 60 Seconds: Tints, Tones and Shades

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Việc khắc phục sự cố các trang web có thể rất đa dạng, nhưng bạn đều sẽ bắt đầu với những điều cơ bản giống nhau . Dưới đây là cách làm như thế nào, trong 60 giây!

Khắc phục sự cố các trang web

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến PHP hoặc cơ sở dữ liệu, bạn sẽ biết được ngay lập tức bởi vì bạn sẽ thấy một thông báo có dạng như thế này:

Nhưng đừng sợ, chỉ cần đọc kỹ thông báo, và bạn sẽ biết được phần nào đang bị lỗi.

Nếu trang web của bạn có vẻ sai về mặt trực quan, nó có thể có một vấn đề nào đó với JavaScript, CSS hay HTML, và bạn sẽ cần phải tìm ra. Lỗi JavaScript sẽ thường xuất hiện trong phần điều khiển công cụ phát triển của Chrome,vì vậy hãy kiểm tra phần này trước. Bạn có thể tìm thấy chính xác tập tin và số thứ tự của dòng bị lỗi.

Để kiểm tra các lỗi đối với HTML, sử dụng W3C validator và nó sẽ tìm thấy các lỗi sai trong mã của bạn.

Nếu không có lỗi về JavaScript hoặc HTML, sẽ có thể là do CSS, vì vậy hãy dùng các công cụ cho nhà phát triển để kiểm tra các thành phần của trang web và tinh chỉnh lại CSS trong tab Styles cho tới khi bạn tìm ra vấn đề và sau đó cập nhật lại Stylesheets của bạn tương ứng.

Chi tiết hơn một chút

Tìm hiểu thêm về khắc phục sự cố các trang web.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.