Unlimited WordPress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

Thiết kế một biểu tượng sử dụng các thao tác Boolean trong Sketch

Read Time: 3 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

“các thao tác boolean” của Sketch cho phép bạn tạo các path phức tạp bằng cách kết hợp các shape sẵn có. Hãy học cách tạo ra hầu hết chúng bằng cách thiết kế một biểu tượng trong video hướng dẫn này.

Xem video hướng dẫn

Các thao tác Boolean là gì?

"Boolean", theo ngôn ngữ lập trình máy tính, nó là một kiểu dữ liệu mà có thể là "true" hoặc "false". Theo ngôn ngữ của ứng dụng đồ hoạ như Sketch, chúng ta sử dụng "Boolean" để mô tả các shape được kết hợp lại với nhau, sử dụng các giá trị chẳng hạn như "and", "or", "not", vân vân.

Đôi khi bạn sẽ nghe về các thao tác Boolean như là công cụ "Pathfinder", và các tuỳ chọn có thể có là:

  • Union: Kết quả là sự tổng hợp của cả hai vùng của path.
  • Subtract: Diện tích của path ở bên trên bị xoá khỏi cái bên dưới.
  • Intersect: Giữ lại vùng giao nhau của các shape.
  • Difference: Ngược lại với Intersect, giữ lại các phần nơi các path không giao nhau.

Sử dụng các thao tác Boolean

Tạo ra các shape phức tạp là một cái gì đó bạn chắc chắn đã trải qua trong thiết kế biểu tượng, vì vậy, hãy xem công cụ boolean có thể giúp chúng ta như thế nào.

Ví dụ, thử tạo lại biểu tượng cái neo này, chúng ta có thể bắt đầu với hai shape hình tròn, cái ở trên cùng trong đó chúng ta sẽ substract (loại ra) từ cái thấp hơn.

Sau một số loại trừ, chúng ta sẽ thêm một số hình tam giác để kết thúc hình cái neo cơ bản của chúng ta, bằng cách sử dụng union để kết hợp tất cả ba shape thành một.

Chỉnh sửa

Bạn có thể đã nghe thuật ngữ thiết kế "không phá huỷ", ám chỉ tới một cách để làm việc trong các ứng dụng đồ họa mà không phá hủy các thông tin quan trọng khi bạn tiến hành chỉnh sửa. Ở đây, ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng chúng ta đã có một vấn đề nếu chúng ta muốn làm cho hình tam giác của chúng ta lớn hơn, nhưng nhờ kỹ thuật không phá huỷ của Sketch chúng ta vẫn chưa phá huỷ tấm ảnh.

Mỗi đối tượng bên trong Shape kết hợp này vẫn có thể truy cập như là layer của riêng nó, do đó, cô lập và chỉnh sửa các hình tam giác là không có vấn đề gì:

Cuối cùng, khi tất cả các shape của bạn được tạo ra, kết hợp, loại trừ, giao nhau, bất cứ điều gì bạn cần làm, bạn có thể bấm Flatten để loại bỏ khả năng cô lập. Rất giống tùy chọn Expand trong Adobe Illustrator, điều này sẽ để lại cho bạn với path phức hợp duy nhất, có thể phù hợp hơn để phân phối các biểu tượng của bạn.

Kết luận

Bốn thao tác Boolean của Sketch cho phép chúng ta xây dựng các path phức hợp bằng cách kết hợp các shape theo nhiều cách khác nhau. Như chúng tôi đã minh hoạ, chúng rất hữu ích cho việc thiết kế biểu tượng. Hãy sử dụng chúng ngay hôm nay!

Các liên kết hữu ích

Advertisement
Did you find this post useful?
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.