Advertisement
  1. Web Design
  2. Foundation for Sites

Có gì mới trong Foundation 6

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Nền tảng Foundation cho các trang web hiện đang là phiên bản thứ 6. Có những gì thay đổi so với các phiên bản trước? Đó là những gì bạn sẽ tìm hiểu trong bài hướng dẫn bằng video ngắn này từ khóa học hiện tại của tôi về Foundation 6.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Bắt đầu với Foundation 6, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu với Foundation 6, phiên bản mới nhất của framework phổ biến của ZURB.

Bên cạnh việc tìm hiểu về những cái mới và các cải thiện so với các phiên bản trước, bạn cũng sẽ có hiểu biết tổng quan toàn diện về các thành phần. Trong chương sau, bạn sẽ học cách sử dụng ứng dụng đi kèm Yeti Lauch, đồng thời biết được cách tùy chỉnh Foundation và làm việc với một số phần tử quan trọng nhất của nó.

Nếu bạn muốn làm việc với nền tảng Foundation cho các trang web, hãy xem qua các chủ đề và mẫu cho Foundation trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.