Advertisement
  1. Web Design
  2. UX/UI
  3. UI Design

Thiết kế UI trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

"Giao diện người dùng" hay viết tắt là UI, một cách để người dùng tương tác với một cái gì đó. Vì mọi trang web là một giao diện người dùng nên "Thiết kế giao diện người dùng" cốt lõi của thiết kế web.

Chính xác thì Thiết kế UI là gì?

"UI" không nên nhầm lẫn với "UX" viết tắt của "User Experience". Tạo UX tốt là những gì mà Thiết kế UI cố gắng làm.

Vì vậy, để tạo ra một UI tốt, trước tiên phải có một kế hoạch cho UX, lý tưởng nhất là minh họa với các wireframe.

A wireframeA wireframeA wireframe
Giai đoạn fidelity wireframe

Từ đó bạn có thể bắt đầu thiết kế một UI sẽ hiện thực hoá UX. Bắt đầu bằng cách phác hoạ wireframe với kiểu chữ và đơn sắc, để đảm bảo mọi thứ đều có thể đọc được và có thể truy cập được.

Fleshed out in monochromeFleshed out in monochromeFleshed out in monochrome
Trang trí trong đơn sắc

Sau đó, thêm màu sắc và hình ảnh, sử dụng màu sáng hơn để làm nổi bật các vùng UX quan trọng. Đây là lúc để xây dựng thương hiệu, bao gồm việc tích hợp logo và màu sắc của công ty.

With color and brandingWith color and brandingWith color and branding
Với màu sắc và thương hiệu

Mục đích là để tạo ra một phong cách trực quan có thể kết nối với các kiểu người dùng mà trang web có. Đảm bảo rằng bạn có bố cục có thể đáp ứng tất cả các kích thước màn hình có thể có và các phương tiện tương tác cho tất cả các thiết bị có thể.

Và đó là Thiết kế UI trong sáu mươi giây!

Các liên kết hữu ích

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.