Advertisement
  1. Web Design
  2. WordPress

Xây dựng một chủ đề WordPress trong 60 giây

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Bower in 60 Seconds
Jade in 60 Seconds

() translation by (you can also view the original English article)

Việc tạo ra một chủ đề WordPress cơ bản có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ. Dưới đây là cách làm, trong vòng 60 giây!

Chi tiết hơn một chút

Tìm hiểu thêm về chủ đề WordPress trên Tuts +.

60 giây?

Đây là một phần của một loạt các bài hướng dẫn mới bằng video ngắn trên Tuts +. Chúng tôi đang có mục tiêu giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả trong 60 giây-vừa đủ để khiến bạn muốn tìm hiểu thêm. Hãy bình luận vào phần dưới đây để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này và những chủ đề nào khác mà bạn muốn được hướng dẫn trong vòng 60 giây!

Phụ đề/CC

Tại đây bạn sẽ tìm thấy nội dung của tệp "captions.sbv" mà chúng ta có thể sử dụng để thêm phụ đề cho một chương trình ghi màn hình. Bật phụ đề bằng cách nhấp vào nút Subtitles/CC trên trình xem video-bấm vào biểu tượng bánh răng cài đặt để chọn ngôn ngữ:

0:00:00.240, 0:00:03.399
Việc tạo ra một chủ đề WordPress cơ bản có thể
đơn giản hơn bạn nghĩ

0:00:03.399, 0:00:09.280
Dưới đây là cách để làm điều đó trong vòng 60 giây. Hãy lấy một mẫu
CSS và HTML đơn giản như thế này

0:00:09.280, 0:00:12.200
Tạo một thư mục trong

0:00:12.200, 0:00:15.740
wp-content/themes, ví dụ: sixtysecondtheme

0:00:15.740, 0:00:18.960
Sao chép vào đó các phần HTML, CSS và hình ảnh của bạn

0:00:18.960, 0:00:22.210
Trong phần trên cùng tập tin CSS định dạng của bạn

0:00:22.210, 0:00:26.210
thêm một bình luận chỉ định tên của chủ đề

0:00:26.210, 0:00:30.140
Đổi tên index.html thành index.php, sau đó mở nó
để chỉnh sửa

0:00:30.140, 0:00:34.969
Thay thế các mẫu nội dung tĩnh của mẫu
với các đoạn mã PHP để gọi các nội dung động

0:00:34.969, 0:00:36.460
từ WordPress

0:00:36.460, 0:00:39.719
Bạn có thể tìm kiếm tại trang WordPress.org để tìm
các đoạn mã này

0:00:39.719, 0:00:43.399
và bạn có thể tải về các tập tin tài nguyên
từ trang này để tìm các đoạn mã cho

0:00:43.399, 0:00:44.040
chủ đề này

0:00:44.040, 0:00:47.289
Tạo một tập tin tên là functions.php

0:00:47.289, 0:00:51.379
và sử dụng các chức năng đặt thứ tự định dạng của WP
để tải các tập tin định dạng cho chủ đề của bạn

0:00:51.379, 0:00:56.149
Bây giờ bạn có thể kích hoạt chủ đề blog đơn giản mới
của bạn Đó là cách thế nào để làm

0:00:56.149, 0:00:56.809
một chủ đề Wordpress

0:00:56.809, 0:00:57.860
trong 60 giây

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.