Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Проектиране на потребителското изживяване (UX): Разбиране на основните принципи на дизайна

by
Length:QuickLanguages:
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
The Importance of UX Research
UX Design Process: Problem Solving and Testing

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

В тази статия ще научите за основите на дизайна. Ще поговорим за това какво иска да изрази дизайнера и какви са визуалните решения са взети, за да се комуникира целта на дизайна.

Начална точка

Добра отправна точка е разбирането как да се комбинират елементите заедно, така че да бъде създадена ефективна композиция и да се подобри визуалната комуникация.

Елементите са "съставките" на дизайна, а принципите на дизайна дават напътствия как да ги комбинираме. Форма, цвят, големина и текстура са няколко примера за елементи на дизайна.

Комбинрането на елементите по ефективен начин върви ръка за ръка с разбирането на няколко ключови принципа на дизайна:

1. Баланс

Баланс на дизайна може да се разбира като баланс на физическия свят. Голяма форма близо до центъра може да бъде уравновесена от няколко по-малки в периферията на полето.

2. Контраст

Контрастът включва поставяне на противоположности една до друга (светло и тъмно, преден план и фон и т.н.) Това създава визуален интерес и ангажираност, което нарушава съществуващата хармония в дизайна.

3. Близост

Близостта създава връзки между елементите, така те изглеждат визуално свързани чрез чувството за дистанция.

4. Подравняване

Подравняването позволява да се създаде ред и единство. Подравнените елементи изглеждат свързани помежду си.

5. Повторение

Повторението укрепва дизайна, като обединява отделни елементи. То помага за създаване на връзка и последователност. Повторението може да създаде ритъм и продължение.

6. Празно пространство

Положително и отрицателно празно пространство са много важни понятия в сферата на дизайна. 

Следва ...

Въоръжени с основите на визуалния дизайн сме готови за следващата статия, където ще разгледаме решаване и тестване на проблеми. Ще се видим там!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.