Learn Email

Learn how to design engaging and successful email campaigns. Master email design, discover the best email templates, and use clever email marketing strategies.

Getting started with Email

 • Creating a Future-Proof Responsive Email Without Media Queries

  Creating a Future-Proof Responsive Email Without Media Queries

  Nicole Merlin
 • Best Mailchimp Templates to Level Up Your Business Email Newsletter 2023

  Best Mailchimp Templates to Level Up Your Business Email Newsletter 2023

  Brad Smith
  1. Xây dựng một Template Email bằng HTML từ đầu

   Xây dựng một Template Email bằng HTML từ đầu

   Tutorial Beginner

   Cách tốt nhất để hiểu quá trình bất kỳ là tự mình thực hiện nó, từ đầu đến cuối. Hôm nay, chúng ta sẽ làm điều đó với thiết kế email, bằng cách xây dựng một...

  2. Những Template MailChimp Tốt nhất để Nâng cao Bản tin Email cho Doanh nghiệp của bạn

   Những Template MailChimp Tốt nhất để Nâng cao Bản tin Email cho Doanh nghiệp của bạn

   Tutorial Beginner

   Mọi người yêu thích MailChimp nhờ các thiết kế dễ sử dụng và đẹp đẽ của nó. Vấn đề là, nó thường rườm rà khi thử và sử dụng template tùy biến của riêng bạn...

  3. Tạo một Email HTML đơn giản, có tính đáp ứng

   Tạo một Email HTML đơn giản, có tính đáp ứng

   Tutorial Beginner

   Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo ra một email HTML có tính đáp ứng cao, đơn giản mà sẽ hoạt động trong mọi ứng dụng email, bao gồm tất cả...

  4. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về trợ năng email (Checklist + Nguồn tài nguyên)

   Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về trợ năng email (Checklist + Nguồn tài nguyên)

   Tutorial Beginner

   Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua danh sách kiểm tra gồm hơn 30 cải tiến mà bạn có thể thực hiện đối với email của mình để đảm bảo chúng có thể truy cập...

  5. Làm quen với trình thiết kế Email của MailChimp

   Làm quen với trình thiết kế Email của MailChimp

   Tutorial Beginner

   MailChimp là một công cụ tiếp thị qua thư điện tử giúp bạn thiết kế các bản tin thư điện tử, phân phối chúng qua các danh sách được quản lý, chia sẻ trên...

  6. Hướng dẫn đầy đủ để thiết kế cho email

   Hướng dẫn đầy đủ để thiết kế cho email

   Tutorial Beginner

   Thiết kế cho email là về việc đi đến điểm và tận dụng tối đa cơ hội ngắn ngủi mà bạn có với những người đăng ký. Bạn chỉ nhận được một lần bắn, vì vậy, đáng...