Learn HTML Templates

Discover the best HTML templates to speed up your web design work. Get professional designs to give you a head start on your projects.
 1. Viewport và viewBox trong SVG (Cho người mới bắt đầu)

  Viewport và viewBox trong SVG (Cho người mới bắt đầu)

  Tutorial Beginner

  Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về viewport và viewBox trong SVG. Bạn sẽ được học:

 2. 15 Mẫu Hiệu ứng động bằng CSS trên CodePen

  15 Mẫu Hiệu ứng động bằng CSS trên CodePen

  Tutorial Beginner

  CodePen đang nhanh chóng trở thành nơi thường được tìm đến để thể hiện những gì chúng ta có thể làm với các ý tưởng sáng tạo web của chúng ta. Dưới đây là...

 3. Hướng dẫn toàn diện về Căn chỉnh Flexbox

  Hướng dẫn toàn diện về Căn chỉnh Flexbox

  Tutorial Intermediate

  Căn chỉnh có lẽ là khía cạnh khó hiểu nhất của flexbox. Mô-đun flexbox layout có một số thuộc tính căn chỉnh hành xử khác nhau...

 4. Kiểm tra tính hợp lệ của Form trong HTML5 với thuộc tính "pattern"

  Kiểm tra tính hợp lệ của Form trong HTML5 với thuộc tính "pattern"

  Tutorial Intermediate

  Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá thuộc tính pattern của HTML, sử dụng nó để giúp chúng ta tùy biến cách chúng ta kiểm tra tính hợp lệ của form.

 5. Mẹo nhỏ: Thêm một Formspree vào các trang web tĩnh của bạn

  Mẹo nhỏ: Thêm một Formspree vào các trang web tĩnh của bạn

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề—cách dễ dàng để thêm các form động, linh hoạt vào các trang web tĩnh của bạn.

 6. Chỉ dẫn nhanh: Cách sử dụng thẻ "picture" trong HTML5 cho những hình ảnh có tính đáp ứng

  Chỉ dẫn nhanh: Cách sử dụng thẻ "picture" trong HTML5 cho những hình ảnh có tính đáp ứng

  Tutorial Beginner

  Hình ảnh nổi tiếng là một trong những khía cạnh thách thức nhất của thiết kế web đáp ứng (responsive). Hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách làm thế nào phần tử ,...

 7. Tạo một một trang "Coming Soon" trong 60 Giây

  Tạo một một trang "Coming Soon" trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Hãy xem cách tạo một trang "Coming Soon" sử dụng template HTML Timex từ Themeforest.

 8. Mẹo nhỏ: Sử dụng thuộc tính "download" của HTML5

  Mẹo nhỏ: Sử dụng thuộc tính "download" của HTML5

  Tutorial Beginner

  Tạo một liên kết tải về trong HTML thì đơn giản; thêm một thẻ liên kết và trỏ đến tập tin trong thuộc tính href. Tuy nhiên, một số loại tập tin, (chẳng hạn...