Learn Accessibility

Create inclusive sites and apps that are easy for everyone to use. Learn how to design for screen readers, keyboard navigation, and other assistive technologies.
 1. Mẹo khả năng truy cập bàn phím bằng HTML và CSS

  Mẹo khả năng truy cập bàn phím bằng HTML và CSS

  Tutorial Beginner

  Làm cho trang web của bạn có thể truy cập được đối với người dùng chỉ sử dụng bàn phím là một phần quan trọng trong bức...

 2. Tầm quan trọng của phân cấp đề mục đối với Công nghệ Hỗ trợ

  Tầm quan trọng của phân cấp đề mục đối với Công nghệ Hỗ trợ

  Tutorial Beginner

  Đặc tả HTML mô tả sáu đề mục: h1, h2, h3, h4, h5 và h6. Số thứ tự trong mỗi đề mục này phản ánh mức độ ưu tiên của nó, với h1 là cao nhất và h6 là thấp nhất.

 3. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về trợ năng email (Checklist + Nguồn tài nguyên)

  Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về trợ năng email (Checklist + Nguồn tài nguyên)

  Tutorial Beginner

  Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua danh sách kiểm tra gồm hơn 30 cải tiến mà bạn có thể thực hiện đối với email của mình để đảm bảo chúng có thể truy cập...

 4. 3 Mẹo giúp bạn tránh Typography xấu

  3 Mẹo giúp bạn tránh Typography xấu

  Tutorial Beginner

  Typography tốt mang lại sự phân cấp và tập trung vào đúng nơi đúng chỗ. Hướng dẫn nhanh này sẽ chỉ cho bạn cách tránh typography không hiệu quả và cách để...

 5. Giới thiệu về công nghệ trợ giúp

  Giới thiệu về công nghệ trợ giúp

  Tutorial Beginner

  Khả năng truy cập web nhanh chóng trở thành một chủ đề được đề cập tới nhiều. Truy cập vào các trang web đang trở thành một quyền cơ bản của con người, nhưng...

 6. HTML ngữ nghĩa: Tạo khung nội dung tốt hơn với section

  HTML ngữ nghĩa: Tạo khung nội dung tốt hơn với section

  Tutorial Beginner

  Ngày nay, hầu hết các nhà thiết kế web và nhà phát triển đều quen thuộc với thuật ngữ "đánh dấu ngữ nghĩa ". Nhưng bạn có thực sự hiểu nó nghĩa là gì không?...

 7. Thử khóa học ngắn miễn phí của chúng tôi về HTML ngữ nghĩa (Semantic HTML)

  Thử khóa học ngắn miễn phí của chúng tôi về HTML ngữ nghĩa (Semantic HTML)

  Tutorial Beginner

  Nếu bạn muốn tìm hiểu tất cả về HTML ngữ nghĩa nhưng lại bị giới hạn về thời gian và ngân sách hạn chế thì khóa học mới nhất của chúng tôi chính là dành cho...