Learn Wireframing

Read step-by-step wireframing tutorials to master this important step in the web design process. You'll also discover the best wireframing UI kits to download.
 1. Hướng dẫn Thiết kế Wireframe dành cho Người mới bắt đầu

  Hướng dẫn Thiết kế Wireframe dành cho Người mới bắt đầu

  Tutorial Beginner

  Thiết kế wireframe là một bước quan trọng trong bất kỳ quá trình thiết kế giao diện nào. Nó chủ yếu cho phép bạn xác định thứ bậc thông tin của thiết kế,...

 2. Cách sử dụng các biểu tượng Sketch để tạo biểu đồ tiến trình

  Cách sử dụng các biểu tượng Sketch để tạo biểu đồ tiến trình

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, chúng ta để tạo các biểu đồ về tiến trình của người dùng và tiến trình cho công việc trong sketch. Chúng tôi sẽ khai thác sức mạnh của...

 3. Tình trạng của những ứng dụng thiết kế web chạy trên trình duyệt: 2018

  Tình trạng của những ứng dụng thiết kế web chạy trên trình duyệt: 2018

  Tutorial Beginner

  Các ứng dụng dựa trên trình duyệt ngày càng trở nên phổ biến và tính khả thi của chúng để sử dụng trong thiết kế web ngày càng tăng. Chắc chắn, họ có thể...

 4. Adobe XD trong 60 Giây

  Adobe XD trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Adobe XD cho phép bạn thiết kế và tạo nguyên mẫu cho các ứng dụng của bạn; bất cứ thứ gì từ các wireframe cho đến các trải nghiệm đa màn hình. Hãy xem những...